Startsida

Per-Inge Andersson

 

Visätter Kvarngården

590 52 NYKIL

 

Tidsbokning:

Vardagar

07,30-08,30 

070-649 01 73

 

 

Pinges Alltjänst

med Hovslageri

 

** NYHET**

2016-12-25 Skicka kunduppgifter via formulär för ett nytt och bättre samarbete

 

Företaget startade 1990 som ett allsidigt företag verksamt inom lantbruk & husdjursservice och hovslageri

Redan 1993 kom inriktningen att fokusera mest på hästar och hovslageriverksamheten.

 

På grund av ändrade regler och lagar kommer jag under 2017 att ansöka om godkännande av jordbruksverket och ingår då i yrkesgruppen "djurhälsopersonal".

Läs mer om detta på jordbruksverkets hemsida:

http://www.jordbruksverket.se/

 

 

 

  • Innehar F-skattsedel
  • Medlem i Svenska Hovslagarföreningen
  • Godkänd fortbildningsexamen genom

Svenska Hovslagarföreningen

 

 

Här nedan ser du ett urdrag ur min företagspolicy.

 

Fa Pinges Alltjänst

Visätter Kvarngården

590 52 Nykil

070-6490173

Postgiro 648 92 47-4

Reg för f-skatt

momsreg SE671104199301

www.pinge.eu

 

kontakt@pinge.eu

 

Medlem i Svenska Hovslagarföreningen